Oversikt

Behandlinga skjer både i Fysiohuset, og på Storfjord Helsesenter i Valldal sentrum.

Eg jobbar i Fysiohuset tirsdagar og fredagar, og på Helsesenteret mandagar og onsdagar.
 
Har også pasientar på Valldal Trygde- og sjukeheim.

Trimrommet i Fysiohuset blir for det meste brukt til trening i forbindelse med individuell behandling, og rommer ikkje meir enn 2- 3 personar samtidig.Brukar i stor grad Neurac slyngetrening.http://www.redcord.no 

Til større gruppetreningar nyttar eg Muritunet/Storfjord Helsesenter på desse tidspunkta:


Bassengtrening tirsdagar kl 16-17
Fjordtrim mandagar       kl 15-16
Fjordtrim onsdagar       kl 15-16Du må ha rekvisisjon frå lege og ein avtale med meg for å kunne møte opp på desse tidene. Frå 01.01.18 treng du ikkje lenger henvisning frå lege for å få fysioterapi.   


Ønskjer du å bestille time eller har spørsmål, kan du gå inn på kontaktsida her og skrive til meg. 
Eller ringe/sende sms på tlf. nr 48 02 62 09
 

Vi er 3 privatpraktiserande fysioterapeutar i Norddal kommune, og vi har gått bort i frå ordninga med felles venteliste. Ny ordning er at kvar enkelt pasient tek kontakt med ein av oss, og leverar rekvisisjonen til den ein får time hos.