Fakta

-Det blir født ca 60000 barn per år i Norge

-Mellom 40-45000 går gravide til ei kvar tid

-2 av 3 yrkesaktive gravide har behov for tilrettelegging på jobb. Ca 50% får det.

-Ca. 60% av alle gravide blir sjukmelde minst ein gong i løpet av svangerskapet.


Kilde: Arbeidstilsynet 2006, NOU 13, 1999.

Fysisk aktivitet i graviditeten

Pga. auka belastning på kroppen, er bevegelse og variasjon endå viktigare når du er gravid.

I eit normalt svangerskap er trening risikofritt og gir stor helsegevinst.

Studier viser at trening i svangerskapet kan redusere lengda på fødselen og redusere risikoen for fødselskomplikasjonar.

Gravide som trenar, veg mindre, legg mindre på seg og føder mindre babyar.

Det viser seg også at det er lavare førekomst av angst og depresjon.

Gevinstar ved fysisk aktivitet

-Betre hjerte-kretsløp

-Mindre hevelse i beina

-Mindre leggkramper

-Mindre risiko for åreknutar og hemorrider

-Mindre forstoppelse

-Førebygg urinlekkasje

-Førebygg diabetes

-Førebygg rygg- og bekkensmerter

-Førebygg unødig vektauke

-Gir auka velvære, betre humør og overskudd

-Aukar smertetoleranse og uthaldenheit ved fødsel, kjem seg raskare etter fødsel.

Treningsprinsipp i svangerskapet

-Fysisk aktivitet skal kjennast behageleg

-Veksling mellom kvile og bevegelse er viktigare i svangerskapet enn elles.

-Treninga skal være noko mindre intensiv

- Viktig å drikke vatn før, under og etter trening

- Gode aktivitetar: Turgåing, bassengtrening, skigåing, sykling, lavintensiv aerobic, dans, stavgang...

-Unngå kontaktidrettar og brå bevegelse/rykk.

-Og...bekkenbunnstrening er svært viktig!

Anbefalingar:
Minst 30 min. moderat aktivitet på dei fleste, helst alle 7 vekedagane.

Gledeleg melding

"Vekten hos barn har gått opp delvis som følge av at gravide er tykkere enn før. Og vekten ved fødselen er avgjørende for hvordan det går med deg i livet. Det er derfor gledelig at vekten på nyfødte nå er begynt å gå litt ned igjen. Flere tror det skyldes så enkle tiltak som å be gravide ikke drikke brus."

Professor Ottar Nygård, Haukeland Universitetssykehus, Bergens Tidende 03.12.09. 

Bekkenløysing

Definisjonar:

Fysiologisk bekkenløysing:
Normal følge av hormonfornandringar under svangerskapet. Det skjer ei oppmjuking av leddbanda omkring iliosacralledd og symfyse. Alle gravide har fysiologisk bekkenløysing i større eller mindre grad.

Symptomgivande bekkenløysing:
Når den fysiologiske bekkenløysinga gir så uttalte smerter at daglege aktivitetar blir hemma.

Bekkenleddssyndrom:
Smerter som varer over 6 mnd etter fødsel.

Du kan få hjelp

Dersom du har plager frå bekken/rygg som hemmar deg i kvardagen, bør du få hjelp og råd.
Enten du er gravid, eller slit med smerter som ikkje vil gi seg lenge etter fødselen.

Smerter i bekkenet kan oppstå kva tid som helst i løpet av svangerskapet eller i løpet av fødselen. Du kan også få bekkenrelaterte smerter den første tida etter fødselen. Bekkensmerter er ikkje farlege, men det er eit varsel som du skal ta hensyn til. Den kan gå fort over, men kan være eit signal om at noko ikkje er som det skal være. Kanskje belastar du kroppen på ein uhensiktsmessig måte?

Ta kontakt med lege og få, om nødvendig, henvising til fysioterapi for å redusere smerter og førebygge forverring. Så får du ei individuell vurdering, rettleiing og eit behandlingsopplegg som passar for akkurat dine plager.