Nytt behandlingstilbud i Fysiohuset

Eg blei sertifisert Neuracbehandler (Certified Neurac Practioner) i 2012 og har svært god erfaring med denne behandlingsmetoden.

"Redcord har utviklet en oppsiktsvekkende behandlingsmetode for muskel- og skjelettplager kalt Neurac (Neuromusklulær aktivering).

Behandlingen består av spesialutviklede øvelser i Redcord slynger/tau, og har som mål å gjenopprette smertefrie bevegelsesmønstre og oppnå bedre funksjon. Metoden fokuserer på årsaken bak problemene og ikke bare symptomene.

Forskning viser at smerte og lengre tides inaktivitet kan endre signalstrømmen mellom hjerne og muskulatur. Dette forstyrrer muskelsamspillet, og medfører at noen muskler må overta jobben for andre og dermed bli overbelastet, stive og smertefulle. Målet med Neurac er å aktivere og styrke svekket muskulatur, slik at overbelastet muskulatur avlastes og funksjonen forbedres. 

Neurac behandling er normalt helt smertefri og uten negative bivirkninger. Øvelsene kan være både tunge og utfordrende, men de skal utføres med kontroll og kvalitet. For langvarig effekt kreves det oppfølgende egentrening. "

http://www.redcord.no 

 

Eksempel på Neurac slyngebehandling.