Skohylla i gangen er opprinneleg kjelken til svigerfar. ;-)