Klinisk Ortopedisk Medisin

Klinisk Ortopedisk Medisin er et klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Systemet er basert på den engelske legen James Cyriax`s banebrytende arbeid innen diagnostikk og behandling. Systemet er videreført med hensyn til dagens forskning og viten.

Klinisk Ortopedisk Medisin bygger bl.a på:
-En inngående forståelse av referert smerte og strukturenes embryonale opprinnelse.
-Kunnskap om funksjonell- og topografisk anatomi
-Nøyaktig og systematisk opptak av sykehistorie og klinisk undersøkelse.
-Kunnskap om hvordan de forsjellige sykdommene oppstår og utvikles.

Klinisk ortopedisk behandling.
Utifra en nøyaktig diagnose vil behandler kunne gi adekvat behandling for den skadde struktur. Både ved diagnostisering og behandling er det viktig at det er et samarbeid mellom lege og fysioterapeut. Derfor er det viktig at begge yrkesgrupper har samme kunnskapsbakgrunn. Visse lidelser reagerer best på legens tilnærming, noen har best effekt av fysioterapi, og noen responderer best på en kombinasjon av legens tilnærming og fysioterapi.

Behandlingmetodene er  bl.a:

-Tverrfriksjoner
-Mobilisering og manipulering
-Traksjon
-Tøyninger